Giao diện điện thoại
 • Thiết bị:
  Hướng dẫn cài đặt
  Tải về
  Quét mã QR
  IOS APP
  Android APP
Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn cài đặt cho Iphone
① Nhấp vào Tải xuống , Cài đặt → Nhấp vào APP để bắt đầu, sẽ hiển thị "Nhà phát triển doanh nghiệp không đáng tin cậy"
② Cài đặt → Cài đặt chung → Quản lý thiết bị để tin cậy

Hướng dẫn cài đặt cho thiwets bị Android
① Nhấp vào Tải xuống và CÀI ĐẶT
② Cài đặt → Bảo mật → Cài đặt ứng dụng không xác định. Khởi động lại ứng dụng