Trung tâm kiểm tra online

Nhắc nhở: Thời gian phản ứng càng nhỏ, mở càng nhanh

Nếu trung tâm kiểm tra thông tin của chúng tôi có thể trợ giúp, xin hãy nhấn phím Ctrl+D tìm kiếm

Nếu sau khi kiểm tra vẫn không thể đăng nhập, xin hãy làm theo thao tác sau

Các bước thao tác: Mở IE: chọn: công cụ-》Internet -》Chọn lại (Xóa lịch sử tìm kiếm)-xóa-》khởi động lại IE

Trang web thông dụng (Nhắc: Chỉ số ms càng nhỏ, tốc độ lướt web càng nhanh)